Monday, October 17, 2011

Doa apabila hidangan diangkat

Dari Abu Umamah r.a meriwayatkan maksudnya, "Apabila hidangan telah diangkat dari hadapan Rasulullah s.a.w, beliau mengucapkan ' Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ghaira muwadda', wa la mustaghnan'anhu.Rabbana. (Segala puji bagi Allah dengan pujian yang berlimpah ,baik, serta diberkati, pujian yang diaturkan tanpa henti, pujian yang sentiasa kami butuhkan. Wahai Tuhan kami'"(HR Tirmizi, Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Bagawi dan Ahmad)