Sunday, March 13, 2011

Terlupa menyebut nama ALLAH ketika sudah makan

Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda,

"Apabila salah seorang dari kali makan dan lupa menyebut nama ALLAH pada saat akan makan, maka hendaklah ia mengucapkan,' Bismillahi awwalahu wa akhirahu'(Dengan nama ALLAH di awal dan di akhir"

(HR Tirmidzi, Abu Dawud, Darimi, dan Ahmad)

No comments:

Post a Comment