Sunday, March 13, 2011

Semasa hendak makan

Umar bin Abi Salamah r.a meriwayatkan,

" Suatu hari, ia mendatangi Rasulullah s.a.w. Di rumah beliau, ada makanan, Rasulullah bersabda, 'Kemarilah. Sebut nama ALLAH dan makan dengan tangan kanan apa yang dihadapanmu"

(HR Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Darimi, Baihaqi, dan Ahmad)

Doa Selepas makan

Abu Said Al-khudri r.a meriwayatkan

" Setiap kali Rasululla s.a.w selesai makan, beliau selalu mengucapkan, 'Alhamdulillahil -ladzi ath-'amana wa saqana wa ja'alana muslimin( Segala puji bagi ALLAh yang memberi kami makan dan minum serta menjadi kami sebagai muslim)"

(HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Sunni, Ahmad, dan Abu Syaikh)

Terlupa menyebut nama ALLAH ketika sudah makan

Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda,

"Apabila salah seorang dari kali makan dan lupa menyebut nama ALLAH pada saat akan makan, maka hendaklah ia mengucapkan,' Bismillahi awwalahu wa akhirahu'(Dengan nama ALLAH di awal dan di akhir"

(HR Tirmidzi, Abu Dawud, Darimi, dan Ahmad)