Tuesday, November 8, 2011

Ibadah Nabi s.a.w

Mughirah bin Syu'bah r.a meriwayatkan, Rasulullah s.a.w melaksanakan solat hingga kedua kaki baginda bengkak. Baginda ditanya, ' Mengapa engkau memaksa diri, padahal Allah swt telah mengampuni semua dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang?' Baginda menjawab, "Tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?"

(HR Tirmidzi, Bukhari, Muslim , Nasai', Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Sa'd, dan Ibnu Khuzaimah)

Monday, October 17, 2011

Doa apabila hidangan diangkat

Dari Abu Umamah r.a meriwayatkan maksudnya, "Apabila hidangan telah diangkat dari hadapan Rasulullah s.a.w, beliau mengucapkan ' Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ghaira muwadda', wa la mustaghnan'anhu.Rabbana. (Segala puji bagi Allah dengan pujian yang berlimpah ,baik, serta diberkati, pujian yang diaturkan tanpa henti, pujian yang sentiasa kami butuhkan. Wahai Tuhan kami'"(HR Tirmizi, Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, Bagawi dan Ahmad)

Sunday, March 13, 2011

Semasa hendak makan

Umar bin Abi Salamah r.a meriwayatkan,

" Suatu hari, ia mendatangi Rasulullah s.a.w. Di rumah beliau, ada makanan, Rasulullah bersabda, 'Kemarilah. Sebut nama ALLAH dan makan dengan tangan kanan apa yang dihadapanmu"

(HR Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Darimi, Baihaqi, dan Ahmad)

Doa Selepas makan

Abu Said Al-khudri r.a meriwayatkan

" Setiap kali Rasululla s.a.w selesai makan, beliau selalu mengucapkan, 'Alhamdulillahil -ladzi ath-'amana wa saqana wa ja'alana muslimin( Segala puji bagi ALLAh yang memberi kami makan dan minum serta menjadi kami sebagai muslim)"

(HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Ibnu Sunni, Ahmad, dan Abu Syaikh)

Terlupa menyebut nama ALLAH ketika sudah makan

Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w bersabda,

"Apabila salah seorang dari kali makan dan lupa menyebut nama ALLAH pada saat akan makan, maka hendaklah ia mengucapkan,' Bismillahi awwalahu wa akhirahu'(Dengan nama ALLAH di awal dan di akhir"

(HR Tirmidzi, Abu Dawud, Darimi, dan Ahmad)